ICT Outsourcing

4i-LEAN biedt u de mogelijkheid om specifieke activiteiten met significant voordelen te outsourcen naar lagelonenlanden. Verscheidene cliënten uit de zakelijke en financiële wereld gingen u voor.

De voordelen even kort voor u op een rij:

- U hoeft geen hindernissen te nemen door onze jarenlange ervaring met outsourcingstrajecten;

- U blijft binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving;

- U bespaart ten opzichte van Nederlandse alternatieven tot een factor 2 op uw budget;

- U wordt nog productiever, want als uw medewerkers naar huis gaan dan gaan wij nog 4 tot 5 uur door. 

En, wij garanderen dat alle medewerkers:

- universitair of HBO zijn geschoold;

- volledig zijn gecertificeerd;

- de Nederlandse en Engelse taal beheersen.

Onze dienstverlening bestaat uit:

Document Composing

Document Composing is het opmaken en beheren van uw correspondentie*. Onze ervaren medewerkers kunnen voor u een belangrijke bijdrage leveren bij het ontwikkelen, onderhouden en testen van uw ontwikkelde en/of gewijzigde correspondentie*.

* prijslijsten, offertes, polissen, achterstandsbrieven, reclame uitingen, enz.

Software Testing

Het testen van nieuwe en gewijzigde software vergt specifieke kennis en waardevolle tijd van uw werknemers. Ook hier kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren door de inzet van gecertificeerde testers, zoals bij:

- het opstellen en beheren van testscenario’s en scripts op basis van de systeemspecificaties; 

- het uitvoeren van Systeemtesten, Functionele Acceptatie Testen en Gebruikers Acceptatie Testen.

Eest zien, dan geloven

U heeft groot gelijk. Onze ervaring is dat de beste eerste stap een pilot is waarbij u ons een strikt afgebakend onderdeel van de uit te voeren werkzaamheden toevertrouwt. Daarna praten wij verder.

Onze testmedewerkers participeren niet in het ontwikkelingstraject !